Moving Flags

In 2016 heb ik de ontwikkelingsvisie “De Beerse Maas” opgeleverd. Een onderzoek naar kansen, verbindingen en ideeën om de historie van de Beerse Maas / Zuiderwaterlinie beleefbaar te maken doormiddel van ruimtelijke ingrepen. Moving flags is een uitwerking van één van 3 concept ideeën uit de ontwikkelingsvisie. 

Dwarsdijkjes landkunst
  • Project: Dwarsdijkjes
  • Opdrachtgever: BKKC
  • Rol: Ruimtelijk ontwerp
  • Fase: Voorlopig ontwerp

Historie

Als de Maas “om was” en het maaswater over de Beerse overlaat begon te stromen, werden de mensen gewaarschuwd door kanonschoten uit Grave. Eeuwenlang heeft Noordoost-Brabant te maken gehad met wateroverlast. Om de dorpen zoals Velp, Herpen, Huisseling en Haren te beschermen, werden er al in de 14e eeuw dijken aangelegd en kwamen waterschappen tot stand. Deze dwarsdijkjes zorgde vaak voor onderlinge conflicten tussen verschillende dorpen en werden dan ook vaak doorgestoken. De bekenste dwarsdijkjes zijn: Erfdijk in Herpen, Groenedijk in Haren en de Kepkensdonk in Geffen. De dwarsdijkjes zijn geschikte locaties om de verhalen uit het gebied (in relatie tot de Beerse Maas) zichtbaar en beleefbaar te maken. Soms zijn de dijkjes nog zichtbaar of zijn er sporen te herkennen. Zoals de versterking (van steen/beton) of een ander relict zoals een Wiel/draaikolk wat een gevolg was van een dijkdoorbraak.

Concept

Het concept is een landschappelijke kunstingreep dat een historisch verhaal verteld. Omdat de Beerse traverse een groot deel van Noordoost-Brabant besloeg heeft dit project ook een grootschalige insteek nodig. Het is een meerwaarde voor het gebied om het verhaal in het grote geheel beleefbaar te maken.

Een vlag staat symbool voor overwinning, om iets te vieren, om een eigendom en respect af te dwingen, om te herdenken/herinneren en in de romeinse tijd werd het ook gebruikt om signalen door te geven. Door vlaggen te plaatsen op de (voormalige) dwarsdijken ontstaat er een interventie die veel impact biedt in de beleving van het landschap. Het markeert wederom de plek waar verhalen uit het verleden hebben afgespeeld. Een dijk waar mensen voor hebben moeten zwoegen tijdens de opbouw, verdedigen om hun dorp van het water te behoeden en een uitzichtpunt naar het opkomende Beerse water.

Ontwerp

De vorm van een vlag wordt als uitgangspunt genomen. Maar het beweegt om een andere manier dan we gewend zijn van een vlag…

Door windkracht draaien alle letters en cijfers individueel. Op een moment staat het even stil en zijn de woorden leesbaar. Elke vlag vertelt een ander verhaal en staat letterlijk stil bij een gebeurtenis uit het verleden dat op die plek heeft afgespeeld (dwarsdijkjes, Beerse Maas, Zuiderwaterlinie). Het zijn korte en krachtige feiten uit het verleden die verwijzen naar een verhaal uit het verleden. De tekst is tijdelijk leesbaar. Het komt en het verdwijnt.

 

Net als het water van de Beerse Maas. Een momentopname net als de gebeurtenissen in het verleden.Iemand schrijft het op, iemand anders leest het en vertelt het door en door. Soms bereikt dat een groot aantal mensen en soms niet. Het is een meerwaarde om op de plek waar de gebeurtenis heeft afgespeeld een teaser te laten zien om mensen bewust te maken dat er iets bijzonders is gebeurd. Ondersteunend zal een op website (en eventueel een flyer/kaart) het gehele verhaal weergegeven kunnen worden. De chaos in de tekst is een verwijzing naar het effect van water. Gebieden lopen onderwater en grenzen verdwijnen.