Bunker Stelling 33

De bunker staat symbool voor een belangrijke stelling die de ingang van de voormalige Vesting Hoek van Holland verdedigde. De overige bunkers van deze stelling zijn gesloopt.Het doel van dit project is om de focus terug te leggen op de geschiedenis van de locatie en de enige nog resterende bunker van Stelling 33 zijn symbolische betekenis terug te geven.

  • Project: Stelling 33
  • Samenwerking: Peter de Krom en Raymond Spinnewijn
  • Rol: Initiatiefnemer, ruimtelijk ontwerp 
  • Fase: Voorlopig ontwerp

Historie & context

Het verkeersknooppunt bij de Maasdijk, waar zich in de berm Stelling 33 bevindt, vormt door zijn ligging bij uitstek ‘het visitekaartje’ van het Westland. Een gegeven waarop in dit ontwerp wordt ingespeeld door creatief om te gaan met zowel de geschiedenis als het heden. Dit wordt bereikt door o.a. de beladen geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog op een recreatieve manier te herintroduceren met behulp van moderne elementen en Westlandse inbreng.

De laatst aanwezige bunker, type ‘134’, is de aanleiding tot de planvorming van het gebied. De ongelukkige (scheve) positie van de bunker kan worden omgezet in iets positiefs door het verhaal te vertellen dat de bunker moet torsen. Hoewel de bunker onder het gewicht van zijn eigen verhaal bijna was bezweken, blijven de vormgeving en architectuur van het nog zichtbare deel ook nu nog indrukwekkend. Door dit verhaal op verschillende manieren te vertellen en ruimtelijk te verbeelden kunnen de bezoekers zelf ervaren, waarom deze enorme bunker juist hier samen met de andere bunkers en gebouwen de Duitse stelling 33 vormde.

Landschappelijk ontwerp

In dit plan wordt het gebied aantrekkelijk gemaakt voor fietsers, voetgangers en andere recreanten. Een pad, een vijver, een steiger en een brug vormen samen de basis van het ontwerp voor de informatieve route door de bunkerstelling.

Het pad begint bij de verplaatste (verzakte) bunker en verbindt via een extra brug de overkant van het Oranjekanaal, zodat een kleine rondwandeling mogelijk is. Vervolgens benadrukt de route van het pad de bijzondere contouren van de bunkers en geeft informatie door middel van ingegraveerde tekeningen en teksten. Verdwenen bunkers krijgen een bijzondere verbeelding door de contour terug te laten keren in aanplant met hedendaagse Westlandse groensoorten. Op deze manier groeit en bloeit de geschiedenis straks met behulp van typisch Westlandse ingrediënten.

De ongelukkige (scheve) positie van de bunker zetten wij om in iets positiefs. Een groot deel van de bunker is niet langer zichtbaar, maar de vormgeving/architectuur is nog indrukwekkend aanwezig. Door de bunker rondom onder water te zetten wordt door transparantie van het water meer zichtbaar gemaakt en lijkt de bunker optisch hoger door de weerspiegeling. Ook wordt hiermee een knipoog gegeven aan de manier waarop de bunkers in het verleden verwijderd zijn.