Redoutes

In opdracht van Gemeente Breda heb ik een ontwikkelingsvisie cultuurhistorie Lage Vuchtpolder (Breda) en landschappelijke ontwerpen voor het zichtbaar en beleefbaar maken van “redoutes” gerealiseerd. De visie bevat naast verdieping in de historie van het gebied, een analyse van de huidige situatie, potentiële ontwikkel locaties en een aantal ontwerpvoorstellen voor veldwerken aan de Zwarte Dijk.

  • Project: Redoutes
  • Opdrachtgever: Gemeente Breda
  • Rol: Landschappelijk ontwerp
  • Fase: Realisatie 2017 waterredoute en eerste fase vogelredoute

De veldwerken aan de Zwarte Dijk (Breda)werden in de Tachtigjarige Oorlog (1624-1625)gebouwd door de Spanjaarden om Breda te omsingelen en uit te hongeren. Er is geen (zichtbaar)spoor meer van de verdedigingslinie en veldwerken zoals de “redoutes” te bekennen in het huidig landschap.

Ontwerpvoorstellen

In de visie worden 6 ontwerpen gepresenteerd. Waterredoute, Vogelredoute, Veenredoute, Militaireredoute, Lunet C en Strikberg. Er wordt gestart met de terug brengen van twee redoutes (in een hedendaagse vorm). De Waterredoute en Vogelredoute worden in 2016 gerealiseerd.

Het ontwerp van de redoutes is in basis gelijk. Een grondlichaam wat afgeleid is van de oorspronkelijke vorm met daarom heen een gracht.

Het vormt een markering in het landschap. In de binnenzijde van de redoute wordt er ook gezocht naar eenheid in materiaalgebruik. Zo komen de cortenstalen keerwanden, het wandelpad van hout en het object (informatiepunt) van (corten)staal terug in elke redoute. Dit vergroot de herkenbaarheid van de verdedigingslinie en versterkt bovendien de beleving, waardoor het sociaal-maatschappelijk bewustzijn over dit oorlogserfgoed wordt vergroot. Elke redoute wordt gekoppeld aan een ander thema en verteld een eigen verhaal. Het is daarom belangrijk dat elke redoute een eigen authenticiteit vormt.